Kontakt oss Vårt Team  
 

Startside
Produkter
Coaching
Human Resorces
Organisering
Teambuilding
Endringsledelse

 

Vårt Team

 

Trine Lise
Ingalill

   
Utdannelse  
Coaching - Selvledelse og emosjonell intelligens (2vt) 2004
Master of Management (10 vt)    2002-2003
BI, Bachelor, leadership in action 2002-2003
BI, Diplomstudie i HR & økonomi fag (28 vt)  2001-2002
Hærens Krigsskole Linderud (okt – mai) 1988-1989
Distriktshøyskolen Rogaland, (49 vt) 1986-1988
Utskrevet sersjantkurs i Infanteriet 1983-1984
Videregående allmen faglig skole 1980-1983
   
Arbeidserfaring  
HR konsulent, ICA Norge, Oslo 2004 - 2005
Attføringskonsulent, Eskoleia, Kongsvinger 2004
Rådgiver, personalansvarlig Eidsvoll tingrett 2003
Sjef Velferdsavdeling ved Trenregimentet Sessvollmoen 1998-2001
Prosjektoffiser HMS, Agder Regiment, Evjemoen 1997-1998
Nestkommanderende/administrasjonsoffiser, Agder regiment, Evjemoen 1995-1997
Nestkommanderende /administrasjonsoffiser /Voksenopplæringskontakt-  
ved Sambandsavdelingen ved NHLF/IR 16, Narvik  1993-1995
Rullefører NHLF/IR 16, Narvik 1992-1993
Velferdsoffiser Forsvarets overkommando, Oslo 1988-1992
Assisterende Velferdsoffiser Ingeniørregimentet, Hvalsmoen, Hønefoss 1985-1986
Saksbehandler personell og lønn ved Hærstaben Forsvarets overkommando, Oslo 1984-1985
Reklametegner, Kundekontakt AS 1983
   
Deltid  
Treningsinstruktør  1987-2002
Drift av eget firma: Studio Postic 1988-1996
Ungdomsleder HV 1985-1986
   
Verv  
Leder Norges Offisers Forbund, Sessvollmoen 2000-2001
Styremedlem Norges Offisers Forbund, Evjemoen og Sessvollmoen 1995-2000
Styremedlem Norges Offisers Forbund, Forsvarets Overkommando, Oslo 1989-1992
   
Kurs  
Fagseminar for Velferdsoffiserer ved Høgskolesenteret i Bø, Telemark 2000
Fagseminar for Velferdsoffiserer, Røros 1999
Basiskurs i organisasjonsarbeid, Oslo 1999
EDB PowerPoint, Sessvollmoen 1999
Elementkurs, Velferd, Olrud 1998
Kurs i Helse, miljø og sikkerhet, Evjemoen  1996
Microsoft Office Word, Excel og PowerPoint, Evjemoen 1995
Etablererskolen, Narvik   1994-1995
Administrasjonsoffiserskurs, Heggelia  1994
Kurs i Hovedavtalen, Oslo 1991
Kurs i tale- og debatteknikk, Rygge  1991
Fagkurs Velferdsbefal, Kongsberg 1988
Kurs i TV og videoarbeid, Jevnaker 1986
Hærens Velferdsassistent kurs, Hvalsmoen 1985
Seminar for økonomibefal, Halden 1984
   
Treningskurs  
Kurs i Mage / rygg timer 2002
S.A.F.E kurs i anatomi, utholdenhet, styrke og fleksibilitet, Lørenskog 2002
Fitness convention, Oslo  1994
Step Reebok, Oslo 1992
International School of Aerobic Training, sertifisert instruktør, Oslo   1991
Advanced workshop, Gøteborg 1990
Instruktørkurs i Step, Rubber band & balanced choreography, Oslo 1990
Instruktørkurs i Aerobic teaching techniques and concept, Oslo 1990
Instruktørkurs, Göteborg 1988
Beginning instructor’s workshop, Göteborg 1988
 Kurs i treningslære, Evjemoen 1983

 

 
 
   

Copyright © 2004 [Endringsagentene DA]