Kontakt oss Vårt Team  
 

Startside
Produkter
Coaching
Human Resorces
Organisering
Teambuilding
Endringsledelse

 

Teambuilding

 

Aktiviteter
Coaching i team

   

Aktiviteter

 

Gruppecoaching

 

Team står ovenfor flere utfordringer for å kunne nå sine mål. Aktørene må kunne samarbeide, løse konflikter og motsetninger.

 

Det er fire hovedutfordringer:

 

Mål:

Er oppgaver forstått og akseptert? Hvilke er prioriterte mål? Er gruppen enig om dette? Hvordan blir eventuelle konflikter mht prioriteringer håndtert?

 

 

Roller:

Hva forventer vi av hverandre? Er de uttalt? Samsvarer det forventningene de andre medlemmene har?

 

Prosess:

Hvordan tar en beslutninger? Fungerer kommunikasjonen innenfor teamet og mellom andre team? Hvordan blir aktivitetene koordinert?

 

Relasjoner: Hvordan behandler medlemmene hverandre? Blir individuelle behov forstått og akseptert? Oppmuntrer lederen til tilbakemelding på teamets arbeid og enkeltprestasjoner? Gir medlemmene hverandre ros og anerkjennelse? Har de tillit til hverandre?

 
 
   

Copyright © 2004 [Endringsagentene DA]