Kontakt oss Vårt Team  
 

Startside
Produkter
Coaching
Human Resorces
Organisering
Teambuilding
Endringsledelse

 

Organisering

 

Struktur

   

Struktur

 Organisasjon og plan

Alle ledere bør ha gjort sine tanker om hvilken vei en ønsker å gå. Disse tankene er intet verdt dersom de ikke blir kommunisert ut til de ansatte. Alle planer og endringer bør sendes til høring til fagforening og tillitsvalgte, for å inkludere de ansatte. Dersom de ansatte får være med på å påvirke sin arbeidssituasjon, til det bedre for bedriften, vil dette føre til mer lojalitet blant de ansatte for gjennomføringen av endringene. Dette betyr ikke at lederen gir slipp på ledelse og at de ansatte overtar bedriften, men at et visst samspill gjennomføres. Endringer bør være forbedringer, ikke kutt og oppsigelser.

 

Plan

 

Alle virksomheter må ha en plan og en hensiktsmessig organisering. En må ha et mål og vite hvordan en skal nå dette målet.

 

De vanligste og mest grunnleggende planer er:

 

bullet

Økonomiplan

bullet

Budsjettplan

bullet

Lønnsplan

bullet

Kompetanseplan

bullet

Virksomhetsplan

bullet

Personalplan

 

For at dette skal bli hensiktsmessig bør man ha en visjon og et mål.

 

Organisering

 

En hensiktsmessig organisering er hvor alle har nok å gjøre og sitter på riktig sted i forhold til oppgaver og kompetanse. Dersom organiseringen ikke er hensiktsmessig og medarbeidere er skjevt belastet eller sitter med for mye/lite kompetanse bør organiseringen forandres og deretter legges inn i en plan hvor målsettingen er lik planleggingen.

Dette krever innsikt i organisasjonen, ikke bare strukturelt, men også innenfor flere plan. Der de fleste feiler er at de ikke kjenner bedriftens kultur. Bedriftens kultur er ofte uuttalt og ofte opplevd som ”slik gjør vi det her på denne arbeidsplassen” uten noen begrunnelse. Denne er gjerne en arv fra tidligere generasjoner av arbeidstakere.

Et annet plan som også ikke nevnes ofte, er maktbalanse og politikk i bedriften. Hvis en ikke er klar over at dette planet fungerer kan det bli vanskelig å endre på rutiner, arbeidsfordeling og organisering. Dette er tidkrevende og bør gjennomføres av personer som er kjent med bedriften, men som ikke har egeninteresse i endringene, sammen med en som sitter med betydelig kompetanse innenfor området.

 

Mål og visjon

 

En visjon høres kanskje litt pompøst ut dersom en sitter i en liten avdelig eller en liten bedrift, men det trenger ikke å være så vanskelig eller stor. Målet og visjonen bør gjenspeile et ønske om å bli bedre enn det en er i øyeblikket. Er bedriften allerede dyktig og fungerer bra er utgangspunktet enda bedre. Et mål og en visjon skal ikke være lang eller vanskelig, men lett og forstå. Dette skal være en ledestjerne for bedriften slik at alle er med på å dra i samme retning. Mål og visjon må stå i sammenheng med både plan, organisering og være innenfor rekkevidde. Med godt lederskap kan målet og visjonen være et insentiv til større arbeidsinnsats og mer motiverte arbeidstakere.

 

 
 
   

Copyright © 2004 [Endringsagentene DA]