Kontakt oss Vårt Team  
 

Startside
Produkter
Coaching
Human Resorces
Organisering
Teambuilding
Endringsledelse

 

Human Resorces

 

Arbeidsmiljø
Kommunikasjon

   

Kommunikasjon og humor

I den senere tid er det en del ledere som har lagt vekt på humorens rolle i arbeidsmiljøet.  På bakgrunn av dette foretok vi en undersøkelse på en arbeidsplass for å kartlegge dette.  Alle vi spurte mente det var viktig med humor på jobben og at det lettet stemningen. De fleste mente det var akkurat nok humor og alvor. Humoren var et slags krydder i hverdagen. Humor er en del av kommunikasjonen på arbeidsplassen som både er verbal og nonverbal.  Noe ligger under uten at det blir sakt og kan virke morsomt fordi det virker annerledes enn det man er vandt til.  Humor er avhengig av kultur og ved enkelte arbeidsplasser kan man legge merke til at det har utviklet seg en særegen humor som for eksempel blant legestudenter og militære.  Siden humoren er en del av kommunikasjonen vil denne bli vanskeligere å skjønne jo mer fremmed kulturen er og hvor særegen kommunikasjonen er ved den enkelte arbeidsplass.  Et eksempel er kommunikasjonen som foregikk mellom gruvearbeidere i Sør-Afrika, som utviklet et språk som var universalt og visuell på grunn av blandede kulturer og mye støy i gruvene.  (Reportasje om gruvene i Sør Afrika på NRK1, mars 2002).

 

På arbeidsplassen vi foretok undersøkelsen er det en del blandede kulturer og de følte de måtte være litt forsiktig med hva de spøker med for å ikke støte noen.  På grunn av overvekt av menn, kan humoren oppfattes av enkelte kvinner som mannsdominert. 

 

En generell regel i all kommunikasjon er at sender må forsikre seg om at mottakeren forstår budskapet.  Humor er en komplisert form for kommunikasjon, da det forutsetter at en har kunnskap om kulturen, holdninger, normer og verdier.  Selv ikke da kan det være lett å se humoren.  På denne arbeidsplassen mente respondentene at de hadde klart å finne en humor som passer alle og de ansatte setter humor høyt og opplever humor hver dag på jobb.

 

Ut fra at kommunikasjon er utveksling av ideer og at det er viktig at mottaker og avsender har et likt kommunikasjonsmønster, må vi anta at det sannsynligvis kan oppstå kommunikasjonsproblemer få en stor arbeidsplass. Det er en rekke utenlandske medarbeidere og en del medarbeidere med forskjellig kulturell bakgrunn som gjør at en oppfatter ord og betydning forskjellig. Når sender og mottaker ikke kjenner hverandre godt er sannsynligheten for feiltolkning større. På en mindre arbeidsplass er det færre å forholde seg til, de blir bedre kjent og det blir lettere å kommunisere. Når kommunikasjonen er god gir dette mindre feiltolkninger og dermed blir det lettere å unngå konflikter.

 

 
 
   

Copyright © 2004 [Endringsagentene DA]