Kontakt oss Vårt Team  
 

Startside
Produkter
Coaching
Human Resorces
Organisering
Teambuilding
Endringsledelse

 

Coaching

 

Filosofi
Definisjon
Historikk
Intensjon
Sitater

   

Endring er et av de mest aktuelle begreper i vår tid. Vi opplever mer krevende kunder, ny teknologi, økende krav til konkurranse og nye verdier. Det er også viktig at ting skjer raskt. Tid har blitt en av de viktigste konkurransefaktorene. Stress og press på jobben gjør at enkelte blir utbrent og sykefraværet blir høyere enn ønsket. Denne situasjonen inviterer til nye former for ledelse. Aktuelle virkemidler er flate organisasjoner, samarbeid i team, fleksibilitet, delegering, selvledelse og medbestemmelse (Empowerment).

Enkeltindivider, grupper og organisasjoner står overfor en rekke konkrete dilemmaer (M.E. Berg, 2002).

 

bullet Tidsklemme- Det er ikke tid til å gjøre alt man ønsker. Det er vanskelig å prioritere.
bullet Uklare mål og forventninger - Lederen er ikke dyktig nok til å stille klare forventninger og krav. Lite samsvar mellom ord og handling
bullet Manglende tilbakemelding - Leder er redd for å såre eller bli motarbeidet. Leder er ikke klar over hvor mye tilbakemelding betyr for den enkelte.
bullet Manglende ros og anerkjennelse – Medarbeidere får sjelden bekreftelse på egen atferd
bullet Manglende samarbeid over avdelingsgrenser – Fare for suboptimalisering Man får ikke til samarbeid på tvers av organisasjonen.

 

For å mestre slike situasjoner og realisere sine muligheter må individet stille tre grunnleggende spørsmål. Hvor er jeg? Hva vil jeg? Hvordan skal jeg komme dit?

 

Individet kan forstås som spørrende menneske eller lærende menneske som hele tiden forsøker å forstå den situasjonen det er i, klargjøre ønsket situasjon og vurdere ulike handlingstiltak. Mennesket er i en kontinuerlig læringsprosess hvor det søker å realisere sine mål, gitt den situasjon det er i, med stadige forandringer. Coaching kan hjelpe mennesket til å lykkes med sin egen læring og oppnå resultater (M.E. Berg, 2002).

 

Individet betraktes som en selvstendig og aktiv aktør som skal realisere muligheter og nå sine mål gjennom spørsmål og skrittvise læreprosesser. Fokus er det lærende mennesket. Et av de sentrale virkemidlene kan være coaching. Et individ kan oppleve perioder da det ikke strekker til på jobben, har lav selvtillit, blir frustrert og lar det gå utover familielivet. Coaching, gjort på en riktig måte, kan hjelpe deg til å leve det livet du ønsker å leve.Coaching kan bidra til at individet setter mål, foretar prioriteringer, gjennomfører handlinger og når mål. Coachen kan for eksempel be lederen stoppe opp og lytte til sin egen stemme for å finne ut hva man egentlig ønsker å få ut av livet (M.E. Berg, 2002)

 
 
   

Copyright © 2004 [Endringsagentene DA]