Kontakt oss Vårt Team  
 

Startside
Produkter
Coaching
Human Resorces
Organisering
Teambuilding
Endringsledelse

 

Vårt Team

 

Trine Lise
Ingalill

   
Utdannelse  
Diplomprogram, " Leadership in action ".  Handelshøyskolen BI (10 vt) 2002-2003
Spesialisering, Endringsorientert ledelse. Handelshøyskolen BI (10 vt) 2002-2003
Markedsføring , Internasjonalisering. Handelshøyskolen BI (20 vt) 2001-2002
Grunnfag, Markedsøkonomi. Handelshøyskolen BI (20 vt) 2000-2001
Allmenne, økonomiske og administrative fag. Jessheim videregående 1999-2000
Helseledelse. Handelshøyskolen BI (8 vt) 1998-1999
Hjelpepleierskolen i psykiatrisk sykepleie. Sanderud sykehus 1986-1987
   
Arbeidserfaring  
Saksbehandler, Skedsmo kommune 2003-
Psykiatrisk hjelpepleier, Skyrud sykehjem 1989-2000
Psykiatrisk hjelpepleier, Skyrud sykehjem 1987-1988
   
Sertifiseringsprogram  
Co-Active Coaching Course (CCC), The Coaches Training Institute USA 2003
   
Kurs  
Vergemål og rettsikkerhet for psykisk utviklingshemmede og pasienter 1996
Spesialkurs: Aldersdemens, Sanderud sykehus 1995
Legemiddelhåndtering jfr Helsedirektoratet om legemiddelforsyning 1989

 

 
 
   

Copyright © 2004 [Endringsagentene DA]