Kontakt oss Vårt Team  
 

Startside
Produkter
Coaching
Human Resorces
Organisering
Teambuilding
Endringsledelse

 

Human Resorces

 

Arbeidsmiljø
Kommunikasjon

   

Arbeidsmiljø

 

Kommunikasjon

 

Det å forvalte menneskelig kapital har endret seg igjennom historien. Fra en passiv mer overvåkende oppgave over til en ren administrativ rolle. Deretter har det endret seg til å være en katalysator for motivasjon til selvledelse, og forpliktelse ovenfor bedriften. Samfunnet endrer seg fortere og fortere og en vet ennå ikke hva det innebærer å forvalte menneskelig kapital om 15 år.

 

Både samfunnet og synet på arbeidstakere har endret seg. Globalisering og teknisk utvikling har gjort det mulig å drive handel over hele verden med få tastetrykk. Gode medarbeidere er man med på å skape selv, ved et godt lederskap og god strategi tilpasset medarbeiderne i bedriften. Med andre ord: en gjør seg fortjent til de medarbeiderne en har.

 

 
 
   

Copyright © 2004 [Endringsagentene DA]