Kontakt oss Vårt Team  
 

Startside
Produkter
Coaching
Human Resorces
Organisering
Teambuilding
Endringsledelse

 

Coaching

 

Filosofi
Definisjon
Historikk
Intensjon
Sitater

   

Søren Kirkegaard er kjent som eksistensialismens far. Menneskets eksistens kjennetegnes ved et mer grunnleggende innhold en dets vesen og essens. Et menneske i eksistens må forholde seg til seg selv, være bevisst seg selv og bli en velgende person. Han lærte oss at hvert menneske skulle følge, ikke filosofer eller andre læremestere, men seg selv. Kirkegaard fulgte seg selv, var åpen overfor seg selv, selvreflektert i ytterste og ærligste forstand. Med dagens språkbruk kan vi si han forsøkte å aktualisere seg selv (P.Moxnes, 2000).

Sokrates

 Sokrates oppfattet sin virksomhet som en jordmorkunst, kunsten å hente fram noe som allerede er der hos samtalepartnerne i deres egen viten. Hans epistemologi gikk ut på å klargjøre folks oppfatninger – få folk til å tenke gjennom sine holdninger og standpunkter, slik at de til fulle forstår hva de innebærer. Sokrates var også opptatt av at begreper skulle ha korrekte definisjoner – og han får folk til å bli oppmerksomme på at de uttaler seg om ting de ikke har tenkt grundig nok igjennom. Sokrates var også opphavsmann til afroismen ”dyd er viten,” som er et uttrykk for hans overbevisning om at dersom man vet hva som er riktig, vil man også handle riktig http://www.filosofi.no/

 

 
 
   

Copyright © 2004 [Endringsagentene DA]